Kursoppstart Vår 2024 / Course Start Spring 2024

Norsk (English below):
Vi starter året med nye kurs og to gratis prøveuker!
Du kan prøve hvilken som helst av våre pardanser:
West Coast Swing. Tirsdag kl 18-19. Sted: Asylbarnehagen
Cubansk Salsa. Tirsdag kl 19.30-21. Sted: Bergen Katedralskole
Ballroom. Onsdag kl 17-19. Sted: Bergen Katedralskole
Kizomba. Onsdag kl 19-20:30. Sted: Asylbarnehagen
Boogie Woogie Swing. Torsdag kl 18.30-20. Sted: Bergen Katedralskole
Vi har også kurs med solodans i stilene Girlystyle og Jazz!
Kursrekkene starter i uke 4 og holder på ut april. Det blir ikke kurs i vinterferien (uke 9) og påskeferien (uke 13). Medlemskap må kjøpes om du ønsker å fortsette på kurs etter prøveukene.
Som medlem får du ukentlige kurs, partreninger og egentreninger. Vi arrangerer også jevnlig sosialdans der man får brukt danseferdighetene sine og har mulighet til å bli bedre kjent med hverandre.
Pris for et helt semester:
Studenter kr 600
Ordinær kr 1200
Hvordan bli medlem:
1. Registrer deg hos Norges idrettsforbund.
2. Svar på dette skjemaet.
3. Betal fakturaen du mottar på mail.
Informasjon og sosialdanser blir delt på Facebook-siden og i gruppene til hver av stilene.
Vi sees på dansegulvet!
———-
English:
We’re back for another semester of dancing and two free trial weeks!
During these weeks you can try any of our dance genres:
West Coast Swing. Tuesday at 18-19. Place: Asylbarnehagen
Cuban Salsa. Tuesday at 19.30-21. Place: Bergen Katedralskole
Ballroom. Wednesday at 17-19. Place: Bergen Katedralskole
Kizomba. Wednesday at 19-20:30. Place: Asylbarnehagen
Boogie Woogie Swing. Thursday at 18.30-20. Place: Bergen Katedralskole
We also have courses in solo dance!
The courses start in week 4 and run until the end of April. There’s no course in week 9 (winter break) and during Easter. If you want to continue dancing after the trial weeks you have to buy a membership. As a member, you get weekly courses, partner training and Sunday training. We also regularly organize social dances where you can use your dancing skills and get to know each other better
Price for the entire semester:
Students NOK 600
Ordinary NOK 1200
How to become a member:
1. Register at NIF if you haven’t done it before.
2. Fill out this form.
3. Pay the invoice you receive by email.
Information and social dances are shared on the Facebook page and the respective Facebook groups.
See you on the dancefloor!