Cubansk Salsa


Vi i BSI Dans underviser i cubansk salsa. Vi tilbyr kurs som passer til deg som aldri har danset før, samt deg som ønsker å utvikle deg videre på et høyt nivå. Kursene starter opp rett etter semesteret begynner, men her er det også mulighet til å møte opp etter kursstart – du trenger ingen partner, bare godt humør!

Grunnkurs (GK)

Dette er kurset som ikke krever noen forkunnskaper. Kurset gir en grunnleggende innføring i cubansk salsa; takt, musikkforståelse og dansestil. Hovedfokuset er å lære grunnleggende turer og teknikker, og vil gjøre deg i stand til å danse sosialt. Turene som blir vist varierer litt fra tid til annen. Det holdes to grunnkurs hvert semester, møt gjerne på begge kursene så lærer du mer!

Viderekommende 1 (VK1)

Krav: Du har tatt grunnkurs og har god kontroll på de grunnleggende steg, turer og teknikker som ble gjennomgått der. Når man deltar på dette kurset er man i stand til å danse sosialt og kan føre en samtale mens man danser.

Målsetning: Kurset bygger direkte på grunnkurs. Her blir man introdusert for nye turer og fokuset vil ligge mer på teknikk, takt, stil, flyt i dansen, koordinasjon, føring og følging, samt en reell dansetid på kurs. Solodans og musikkforståelse vil det også bli gått nærmere inn på.

 

Rueda de Casino

Krav: Du må ha gjennomført grunnkurs, og kunne alle basic turene som ble gjennomgått. Man anbefaler å ha gått noe VK1.

Beskrivelse: Rueda er en cubansk dans, hvor flere par danser i en ring, og følger kommandoer (turer) som blir ropt av lederen. Lederen er en del av sirkelen, og alle parene gjennomfører turen samtidig. Flere av turene fører til partnerskifte, noe som skjer hyppig. De fleste turene utføres i par, men det er også turer hvor hele ringen danner formasjoner, samt noen soloturer. Rueda er en sosialdans, som blir brukt mye på sosiale sammenkomster. BSI Dans danser norsk Rueda standard og blir danset både sosialt, i konkurranse og som show.️

Målsetting: I Rueda er fokuset å få en grunnleggende forståelse for salsa som en mer sosial dans, der flyt og samspill ligger i sentrum. Vi vil bruke teknikker og turer fra GK og VK1, samt lære mange nye turer og  ulike formasjoner. Men viktigst av alt: Vi skal ha det gøy!

 

 

Viderekommende 2 (VK2)

Krav: Du har tatt grunnkurs og VK1 og har god kontroll på turer, steg og teknikker som ble gjennomgått der. Dette kurset er for de som danser mye sosialt og man bør kunne danse til sanger med høyt tempo.

Målsetning: Kurset vil gi en innføring i ulike danser som har influert cubansk salsa, samt ha fokus på å videreutvikle våre dansetekniske ferdigheter. Vi vil også ha fokus på musikalitet, styling og solodans, samt lære flere kompliserte turer og figurer. Innholdet i kurset vil variere fra semester til semester, så du kan trygt gå det om igjen uten å bli lei.