Organisatorisk oppbygging


Organisasjonen BSI Dans er tilknyttet

  • Bergenstudentenes Idrettsforening
  • Norges Idrettsforbund gjennom Vestnorsk Idrettskrets
  • Norges Studentidrettsforbund
  • Norges Danseforbund

Ekstern oppbygging

Ekstern oppbygging

Intern oppbygging

Intern oppbygging