Styret


For å ta seg av den daglige driften har klubben et eget styre bestående av 5-7 personer. Dette styret er klubbens høyeste myndighet mellom hvert årsmøte, og består utelukket av de tillitspersoner årsmøtet velger.

På Årsmøtet i januar 2024 ble følgende personer valgt inn i styret:

Leder

Ingrid Bergo Aarvik

Nestleder

Åsmund Bergo Aarvik

Økonomi

Joakim Landvik

PR-sjef

Her kan navnet ditt stå.

Interessert? Ta kontakt!

Trenerrepresentant

Fredrik Ludvigsen

Arrangementansvarlig

Sivert Olsen Løvaas

 Lokalansvarlig