Styret


For å ta seg av den daglige driften har klubben et eget styre bestående av syv personer. Dette styret er klubbens høyeste myndighet mellom hvert årsmøte, og består utelukket av de tillitspersoner årsmøtet velger.

I årsmøte 2023 ble følgende personer valgt inn i styret:

Leder

Marion Claireaux

Nestleder

Ingrid Bergo Aarvik

Leder Økonomi

Joakim Landvik

Leder Info

Oliver Reluga

Lokalansvarlig

I/T

Leder Arrkom (Arrangementskomiteen)

Hyulia Selim

Trenerrepresentant

Fredrik Ludvigsen