Styret


For å ta seg av den daglige driften har klubben et eget styre bestående av syv personer. Dette styret er klubbens høyeste myndighet mellom hvert årsmøte, og består utelukket av de tillitspersoner årsmøtet velger.

Ved årsmøtet 2018 ble følgende personer valgt inn i styret:

Leder: Ivan Lied
Nestleder: Petter Fossheim
Leder økonomi: Fredrik Ludvigsen
Leder info: Sandra Sunde Vik
Leder sport: Agnethe Grimeland Hovlandsdal
Leder arr. kom. (arrangementskomiteen): Kristian Dragseth Sandstad
Trenerrepresentant: Jan Roger Røys