Ballroom (Standard og Latin)


I BSI Dans underviser vi fire Latin-danser (Samba, Cha-Cha, Rumba og Jive) og fem Standard-danser (Engelsk Vals, Quickstep, Tango, Slowfox og Wienervals). Slowfox og Wienervals lærer du ikke før på kurs for viderekommende.

//

Ballroom is a set of 10 couple dances, which can be danced both socially and competitively. Also called Dancesport or Standard & Latin, this sport is ideal to develop athleticism as well as coordination and body control, and you will probably not find better to improve your posture after several hours of sitting in a class or an office! In BSI Dans we teach 3 Latin dances (Samba, Cha-Cha, and Jive) and 3 Standard dances (English Waltz, Quickstep, Tango) at the beginner level. Rumba, Slowfox and Viennese Waltz are introduced later, at VK1 and VK2.

In addition to social evenings, we offer dancers of every level the opportunity to participate in local competitions.

Grunnkurs // Beginner (GK)

Kurset krever ingen forkunnskaper, du trenger ingen partner for å delta. Grunnkurset tar for seg en grunnleggende innføring i standard-dansene Engelsk Vals, Quickstep og Tango, samt latin-dansene Samba, Cha-cha og Jive. Hovedfokuset på kurset er at man skal ha det gøy, og at man skal lære nok til å kunne danse sosialt. I løpet av kurset vil elevene lære å gjenkjenne de ulike dansene og vite hva som kjennetegner dem. De vil også lære seg å holde takten i dansene.

//

Requirements: The course requires no prior knowledge and you do not need a partner to participate.

Goals: The first 8 classes of the basic course will focus on English Vals, Tango, Cha-cha and Jive, while Samba and Quickstep will be introduced towards the end of the semester. During the course, you will learn to recognize the different dances and know what characterizes them. The main focus of the course is to have fun and to learn enough to be able to dance socially. At the end of the beginners class, you will also know enough to participate in your first competition, if you’d like to. Technical information will be limited, but there will be some focus on the posture, to help shake off those long hours of sitting some have to go through.

Viderekommende 1 // Intermediate (VK1)

Krav: Du har tatt grunnkurs og har god kontroll på de grunnleggende trinnene, turene og teknikkene som ble gjennomgått der. Det anbefales at du går jevnlig på egentreninger og/eller tar grunnkurset parallelt med VK1. Du trenger ikke partner for å delta.

Målsetning: Kurset bygger direkte på grunnkurs. Her blir man introdusert for nye turer i de forskjellige dansene samtidig som fokus vil ligge mer på teknikk, takt, stil, flyt i dansen samt føring og følging enn  på grunnkurset. I tillegg til de seks dansene som ble gjennomgått på grunnkurs får man på VK1 en introduksjon til standard-dansene Slow Fox og Wienervals. Man kommer også til å lære mer avanserte grunntrinn i Tango.

//

Requirements: You have taken the basic course and have good control over the basic steps, figures and techniques that were taught there. It is recommended that you regularly attend self-training and/or take the basic course in parallel with VK1. You do not need a partner to participate.

Goals: The course is based directly on the basic course. Here you will be introduced to new figures in the different dances and more focus will be put on technique, to improve the flow and the style of your dancing. In addition to the six dances that were completed on the basic course, VK1 introduces Slow Fox, Viennese Waltz and/or Rumba. Classes in VK1 will vary from semester to semester, so you can repeat VK1 over several semesters without getting bored!

Viderekommende 2 // Advanced (VK2)

Kurskrav: Du har tatt grunnkurs og VK1 og har god kontroll på trinnene, turene og teknikkene som ble gjennomgått der. Det anbefales at du går jevnlig på egentreninger og/eller tar VK1 parallelt med VK2. En trenger ikke partner for å delta.

Målsetning: På dette kurset vil hovedfokuset ligge enda mer på teknikk, takt, flyt og stil i dansene. Det vil bli undervist i færre turer enn på VK1, og instruktørene legger mer vekt på ting som kan få dansene til å se ekstra stilige ut.

//

Requirements: You have taken the basic course and VK1 and have good control over the steps, figures and techniques that were taught there. It is recommended that you regularly attend self-training and take VK1 in parallel with VK2. One does not need a partner to participate.

Goals: In this course the main focus will be put on mastering advanced techniques used even in the most basic steps, to improve the dance style and flow. The few new steps that will be taught will aim at making your dance look extra classy, for a maximum show-off factor. Classes in VK2 will vary from semester to semester, so you can repeat VK2 over several semesters without getting bored!

Egentrening // Self-practice

Man skal få mulighet til å øve på det man har lært på kursene og til å lære noe nytt om man trenger flere utfordringer enn det kursene byr på. Man kommer i kontakt med erfarne dansere samtidig som man får danset med andre på ens eget nivå. Kom med eller uten partner!

//

Here you will have the opportunity to practice what you have learned on the courses and to learn something new if you need more challenges. You can get in touch with experienced dancers and, on Sundays, a teacher will be here to help you organise your practice! Come with or without partner!