Boogie Woogie Swing


Boogie Woogie er en spenstig og morsom swingform med røtter fra 1950-tallet. Dansen spenner over et vidt tempospekter, fra sensuell slowdansing til et forykende og heftig tempo. Musikken som spilles er ofte innenfor sjangrene rock’n’roll og rhythm and blues (R’n’B). I dansen får man utfordringer på alle nivå, noe som gjør det kjekt uansett om man er nybegynner eller en erfaren danser.

//

At BSI Dans we teach Boogie Woogie, a bouncy and fun swing form with roots from the 1950s. The dance can go from sensual slow dancing to a fast and intense tempo. Here you will find challenges at every level, and the dance is just as fun whether you are a beginner or experienced dancer.

Grunnkurs // Beginner (GK)

Grunnkurs er for alle som vil lære å swinge seg på dansegulvet.

Kurskrav: Kurset krever ingen forkunnskaper. Møt opp som du er, med eller uten partner. Vi lærer deg å danse!

Målsetning: På grunnkurset vil man lære det grunnleggende av steg, turer og føringsteknikker i Boogie Woogie. Vi har fokus på det sosiale, mestring og trivsel. Deltakerne skal lære nok til å kunne danse sosialt, og fremfor alt å ha det gøy på dansegulvet.

//

Course requirements: This course does not require any prerequisites for the participants. It is enough that you (or someone else) want you to learn to dance. Come with or without a partner!

Objective: You will learn the basics of steps, tours and guiding techniques in boogie woogie. You also get an introduction to boogie music. There are some funny figures too. The main focus is on the social, on mastering and on the well-being. One should learn enough to be able to dance socially and, above all, to have fun on the dance floor.

Viderekomne 1 // Intermediate (VK1)

VK1 er for deg som har fullført grunnkurs, eller danset Boogie Woogie tidligere.

U: Du kan grunnstegene så godt at du kan føre en samtale mens du danser. Du kan føre/følge forskjellige partnere, variere mellom 6- og 8er-figurer i dansen, og gjenkjenne breaks i musikken. Det oppfordres til å danse utenom kurs, på sosialdanser og/eller andre treningstider.

Målsetning: VK1 bygger videre på grunnkurset. Her vil du lære mye nytt og spennende, samt variasjoner og kombinasjoner av grunnleggende turer. Du lærer også stegvariasjoner, teknikk som gjør deg til en bedre fører/følger, og får en innføring i musikkoppbygning. Alt dette gir deg flere muligheter i dansen, og gjør det, om mulig, enda kjekkere på dansegulvet.

//

Course Requirements: This course is for those who have completed one or more semesters on the basic course, or have danced boogie woogie in the past. You should know the basics, and be able to have a conversation while you dance without getting off the beat. You should also be able to hear breaks in the music. Come with or without a partner! It is recommended for everyone to repeat GK in parallel with VK1.

Objective: At VK1, we continue to build on what was taught on the basic course. You will learn to vary the basic steps in different ways. You will get acquainted with basic music structure and learn to lead/follow better. The course contains many new and more advanced figures, as well as variations of basics, including figures that go over 8 beats. Above all, you will learn to have even more fun on the dance floor!

Viderekomne 2 // Advanced (VK2)

VK2 er nivået for erfarne dansere i Boogie Woogie.

Kurskrav: Du er komfortabel med stegvariasjoner, og kan kombinere turer på nye måter når du danser. Du kjenner til ulike swingskjema, bruker musikken aktivt i dansen, og kan danse til et større spekter av tempo. Du ønsker å trene på teknikk, og utvikle deg videre som danser. Det forventes at du danser/trener mellom kursene.

Målsetning: På VK2 vil kursene gå enda dypere inn i teknikken. Det jobbes videre med grunnsteg, føring/følging, samt musikkforståelse og -tolkning. Fremgangen i kurset vil gå raskere, og det vil bli undervist mer komplekse temaer og figurer.

//

Course requirements: This course is for those who have completed at least one semester of VK1, preferably several. You should be able to dance basic at medium/high tempo (46-48 bar), have gone through various variations of the basic figures, and can vary between 6- and 8-beats figures in the dance. You must also have knowledge of basic music structure (swing form, blues form) and be able to lead/follow different partners. Come with or without a partner! It is recommended for everyone to repeat VK1 in parallel with VK2.

Objectives and techniques: VK2 is a broad course with a lot of different content. Work will be done on basic steps, guiding, bodybuilding and music understanding and interpretation. More advanced variations of basic figures and their development will also be taught. You will learn to create your own figures and some new and impressive ones will be taught.

Partrening // Partner training

Partrening er åpen for alle som ønsker å bli bedre til å danse! Dette er en trening uten rullering av partner. Du trenger ikke å ha en fast dansepartner, men spør en person du ønsker å danse med om de vil være med på trening denne uken. Målet er å skape en treningsgruppe der alle kan løfte hverandre opp og gjøre hverandre bedre.

Innhold: Partreningene starter gjerne med oppvarming og felles opplegg, før det blir tid der de enkelte parene kan trene på det de selv ønsker. Man kan hjelpe hverandre og spørre instruktører som er tilstede.

//

Egentrening // Self-training

Egentrening er en åpen trening, eller en mulighet for å danse sosialt. Her kan man bruke tiden som man vil, enten det er å repetere det man har lært på kurs, trene på spesifikke ting eller lære noe nytt. Her er det blandet nivå, og alle kan by opp alle til dans. Det vil alltid være en eller flere instruktører tilstede, som man kan spørre om forskjellige ting.

//

Here, you have the opportunity to practice what you have learned on the courses and to learn something new if you wish. You can get in touch with experienced dancers while getting dances with others on your own level. Come with or without a partner, here everyone dances with everyone!