Høstsemesteret: 6-ukers kurs

På grunn av de usikre tidene vi nå går gjennom i samfunnet, har vi valgt å dele opp høstsemesteret i 2×6 uker! Dette gjør vi for å kunne implementere nye regler fra myndighetene underveis. Semesteret vil bli mye likt som før, bortsett fra at en må melde seg på på nytt etter 6 uker.

(Dette gjelder ikke de som har helårskort.)