Bli kjent-fest / Joint social dance

🇳🇴 Norsk (English below)
Velkommen til bli kjent-fest for oss i BSI Dans fredag 23. Dette er en felles sosialdans for alle våre dansegreiner, og en super mulighet til å bli kjent med nye danseglade personer 💃🕺.

Festen foregår i 3. etasje på Kvarteret, i rommet Storelogen med tilhørende bar. (Medbrakt mat og drikke er ikke tillatt på dette arrangementet.) Vi sees der! ☺️

Om du er interessert i å være med og arrangere sosialdanser og andre sosiale arrangementer, kan du være med i arrangementskomiteen. Send en melding til BSI Dans eller gi beskjed til noen i styret.

🇺🇸 English
Welcome to our dance party on Friday the 23rd. It is a social dance for everyone at BSI Dance and a great opportunity to get to know other dance-loving people 💃🕺.

The party is at the 3rd floor at Kvarteret, in the room called Storelogen, with the accompanying bar. (It is not permitted to bring your own food or drinks at this event.) Hope to see you there! ☺️

If you are interested in arranging social dances and other social events, you can join the events committee. Send a message to BSI Dance or contact someone who is in the board.