Velkommen til årsmøte i BSI Dans 2022!

Dere finner innkalling og saksliste til årsmøtet her.

You will find an invitation and agenda for the annual meeting of BSI Dans here.