Info om Våren 2018/ Spring 2018

Vi jobber med å ordne timeplanen for våren 2018, og den nærmer seg ferdig. Oppstartsuken for våren 2018 blir høyst sannsynlig uke 5 (29.jan – 4.feb), og de fleste kurs holdes til samme tid som Høsten 2017.

God jul og godt nyttår!

Hilsen Styret

//

We’re working on the new schedule for Spring 2018, and it is expected to be done soon. Start up week will most likely be week 5 (29.jan – 4.feb) and most of the courses will be at the same time as Autumn 2017.

Merry Christmas and a Happy New Year!

Regards,
The Board