Tidsendringer i kursgang 3 – Time changes in course 3

Til info! Neste uke (kursgang 3, uke 7) er grunnkursene våre i Boogie Woogie, West Coast Swing og Cubansk Salsa flyttet til Asylbarnehagen 2.etg. Det er det store, gule huset ved siden av Bergen Katedralskole på høyre side.
 
Tidene blir de samme unntatt for Cubansk Salsa som er flyttet til mandag 13.februar.
 
//
Next week (course 3, week 7) our beginners courses in Boogie Woogie, West Coast Swing and Cuban Salsa are moved to Asylbarnehagen 2.floor. It is the big, yellow house right next to Bergen Cathedral School on the right hand side.
 
The times of the courses will be the same except for Cuban Salsa, that has to be moved to Monday, 13th Feb.
 
Schedule:
Standard & Latin: Tirsdag/Tuesday 14.02 kl. 18.00
Ungdomshuset 1880
 
Boogie Woogie Swing: Tirsdag/Tuesday 14.02 kl 18.00
Asylbarnehagen 2.etg, Asylplassen 2
 
Cubansk Salsa: Mandag/Mandag 13.02 kl 18.00 og 19.20
Asylbarnehagen 2.etg, Asylplassen 2
 
West Coast Swing, grunnkurs: Onsdag/Wednesday 15.02 kl 17.30
Asylbarnehagen 2.etg, Asylplassen 2