Dokumenter til Årsmøte 2017

Vi håper at alle har satt av kvelden fra kl. 18 mandag den 6. februar!

Saksdokumenter:

Saksliste Årsmøte BSI Dans 2017

Sak 4 Årsmelding BSI Dans 2016

Sak 5 Prinsippvedtak 2016

Sak 6 Regnskap 2016 BSI Dans Årsmøte

Sak 7 Budsjett 2017 BSI Dans Årsmøte

Sak 8 Medlemskontingent 2017

Sak 9 Behandle kortsiktig og langsiktig handlingsplan

Sak 10 – VEDLEGG 1 til Saksliste – Årsmøte BSI Dans 2017

Sak 11 – VEDLEGG 2 til saksliste – Årsmøte BSI Dans 2017

Sak 11 – VEDLEGG 3 til saksliste – Årsmøte BSI Dans 2017 (1)

Det bes om at dokumentene leses i forkant av årsmøtet, da det ikke er satt av tid til dette på årsmøtet.

Vi oppfordrer alle til å printe ut sakspapirene selv i forkant av møtet og ta med, dersom man ønsker egen kopi.

Vel møtt!