Innkalling til Årsmøte Februar 2017

Det er tid for årsmøte i BSI Dans!

Vi ber alle medlemmer om å stille opp og stemme over saker som kommer til å påvirke klubben det neste året. Alle medlemmer i BSI Dans har stemmerett.

Alle vedtektsendringsforslag og andre forslag til saker som skal tas opp må meldes inn senest to uker før møtet, altså 23.januar 2017. Forslag sendes til leder@bsi-dans.no

Husk medlemskort!
Vel møtt! 🙂